Tháng: Tháng Sáu 2017

Tổng quan về Lập hồ sơ chất lượng công trình và trình tự quản lý chất lượng thi công

Video bài giảng thầy Nguyễn Thế Anh Tổng quan về Lập hồ sơ chất lượng công trình và trình tự quản lý chất lượng thi công Bài giảng liên hệ quy định hiện hành, văn bản pháp lý với phần mềm Quản lý chất lượng GXD (QLCL GXD). Tốt cho các bạn mới học cũng như […]

Read More

Video nghiệm thu công việc xây xựng – Nghiệm thu thép dầm, đà kiềng

Video nghiệm thu công việc xây xựng – Nghiệm thu thép dầm, đà kiềng Công tác nghiệm thu cốt thép đà kiềng, dầm được tiến hành trước khi thi công công tác lắp đặt cốp pha đà kiềng, dầm. Video nghiệm thu công việc gia công, lắp dựng thép dầm, đà kiềng giúp bạn nhiều […]

Read More