Chuyên mục: Đấu thầu Dự thầu

Ưu điểm của phần mềm Dự thầu GXD dùng là thắng thầu

Các ưu điểm của phần mềm Dự thầu GXD là gì?

Bài này trình bày về các ưu điểm của phần mềm Dự thầu GXD Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD bạn sẽ nhận được cả: Giá trị và Giá trị sử dụng. Sau đây là các ưu điểm của phần mềm Dự thầu GXD: 1. File giá thầu chính là file Excel. Không phải […]

Read More
Giới thiệu phần mềm Dự thầu GXD dùng là thắng thầu

Giới thiệu phần mềm Dự thầu GXD – Dùng là thắng thầu

Giới thiệu phần mềm Dự thầu GXD – Dùng là thắng thầu Phần mềm Dự thầu GXD chạy trên nền Excel. Trước giờ bạn vẫn dùng Excel để làm thầu, với phần mềm Dự thầu GXD bạn vẫn giữ được Excel. Nhưng tăng tốc độ, độ tiện lợi, link trực tiếp dễ kiểm tra giá […]

Read More

Giới thiệu phần mềm Dự thầu GXD – Dùng là thắng thầu

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD 1. Chức năng của Phần mềm Dự thầu GXD Phần mềm Dự thầu GXD được thiết kế dành cho đối tượng sử dụng chính là các Công ty, Doanh nghiệp nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị các công trình […]

Read More