Chuyên mục: Dự toán xây dựng

Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dự thầu tổng mức đầu tư định giá

Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD Dùng là thích Kích là sướng

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD 1. Lịch sử phát triển của Phần mềm Dự toán GXD Phần mềm Dự toán GXD được tác giả là ThS. Nguyễn Thế Anh: Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng. Admin www.giaxaydung.vn và các đồng nghiệp tại công ty CP Giá […]

Read More