Chuyên mục: Viral Videos

Dùng điện thoại Iphone có thể chụp ảnh bấm giờ định mức được không?

Chụp ảnh bấm giờ chỉ là tên gọi thôi, chứ không phải theo nghĩa đen là bạn cầm máy ảnh để chụp. Mà khi đi thu thập số liệu làm định mức, bạn thiết kế ra các form mẫu để ghi chép số liệu, sau đó ra chọn tổ đội thi công – công việc […]

Read More