Chụp ảnh bấm giờ để thu thập số liệu xác định định mức dự toán

Định mức dự toán từ đâu ra? Định mức dự toán chính là số liệu thu thập từ các công trình, công việc đã thực hiện trước đó để tính toán dự toán cho các công trình sau. Có thể nói định mức chính là kinh nghiệm của công trình trước để dự toán cho các công trình thi công sau.

Đây là các bài viết thử nghiệm. Hãy đánh dấu trang dautuxaydung.com.vn bạn nhé. Chúng tôi sẽ có nhiều nội dung hữu ích.