Video nghiệm thu công việc xây xựng – Nghiệm thu thép dầm, đà kiềng

Video nghiệm thu công việc xây xựng – Nghiệm thu thép dầm, đà kiềng

Công tác nghiệm thu cốt thép đà kiềng, dầm được tiến hành trước khi thi công công tác lắp đặt cốp pha đà kiềng, dầm. Video nghiệm thu công việc gia công, lắp dựng thép dầm, đà kiềng giúp bạn nhiều kiến thức.

Các bạn sinh viên, các bạn mới đi làm cứ bảo không có kinh nghiệm. hoặc bị chê là thiếu kiến thức cần thiết của nghề xây dựng. Các video này chính là kinh nghiệm, hiểu biết của các bạn đấy. Xem và tích lũy càng nhiều càng tốt.

Đà kiềng là thuật ngữ sử dụng phổ biến ở miền Nam. Miền Bắc gọi là dầm giằng móng.