25 tình huống lỗi thực về an toàn lao động – tôi tin là bạn có thể bay

1168
Đăng ngày 25/04/2017 bởi nguyentheanh

25 tình huống lỗi thực về an toàn lao động – tôi tin là bạn có thể bay (vì cười).

Hãy học luôn cả câu tiếng Anh: 25 safety fails – bad work practices – I believe I can fly.

Tin tôi đi, học luôn cả câu tiếng Anh sẽ hiệu quả hơn là học từng từ mới tiếng Anh.

Category Thẻ