Biết phân loại công trình rất quan trọng trong lập dự toán, quản lý dự án

770
Đăng ngày 31/01/2018 bởi nguyentheanh

Biết phân loại công trình rất quan trọng trong lập dự toán, quản lý dự án

Phân loại công trình để làm gì?

  • Để tra cứu, nội suy định mức tỷ lệ chi phí chung
  • Để tra cứu, nội suy định mức tỷ lệ tính chi phí quản lý dự án
  • Để tra cứu, nội suy định mức tỷ lệ tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (như chi phí tư vấn thiết kế)
  • Phân loại công trình để phân cấp, chuyên ngành quản lý

5 loại công trình xây dựng

Trong đầu tư xây dựng công trình có rất nhiều loại công trình. Nhưng người ta phân vào 5 loại công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thông và Hạ tầng kỹ thuật. Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thông trước kia là loại công trình Thủy lợi. Sau này người ta phân loại công trình là NN&PTNT. Trong công trình NN&PTNT bao gồm cả công trình Thủy lợi và các loại công trình khác.

Phân loại công trình giúp bạn biết dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc thiết kế phải đem đến cơ quan nào để thẩm định / thẩm tra. Ví dụ: Loại công trình Dân dụng hoặc Hạ tầng, tùy cấp công trình mà đem về Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng thẩm định; Loại công trình Giao thông, tùy cấp công trình mà đem về Bộ Giao thông vận tải hay Sở Giao thông vận tải thẩm định…

Bạn phân loại theo Phụ lục của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Category Thẻ