Dự toán chi phí thiết bị – Video 19 giới thiệu chức năng xác định chi phí thiết bị của Dự toán GXD

1640
Đăng ngày 01/01/2016 bởi nguyentheanh

Dự toán chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị (Gtb) là 1 nội dung quan trọng của dự toán công trình. Video 19 – Giới thiệu chức năng xác định dự toán Gtb. Phần mềm Dự toán GXD, bao gồm:
– Thao tác lệnh Hiện/ ẩn chi phí thiết bị (các sheet dùng để xác định dự toán Gtb)
– Hướng dẫn các bảng biểu để xác định dự toán chi phí thiết bị: Bảng xác định chi phí mua sắm, chi phí đào tạo chuyển giao, các sheet xác định chi phí lắp đặt thiết bị
– Tra chủng loại thiết bị để xác định chi phí mua sắm thiết bị (sheet Chi phí mua sắm)

Tư duy hữu ích:

“Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu bạn không thay đổi con đường”. Hãy thay đổi để tiếp cận những công cụ làm việc mới, kiến thức mới.

Đừng bỏ lỡ cơ hội!

Hãy Liên hệ ngay Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký mua phần mềm Dự toán GXD. Đăng ký các lớp học nghiệp vụ xây dựng do Giá Xây dựng tổ chức. Mời bạn hãy:

– Truy cập http://phanmem.giaxaydung.vn để đặt mua phần mềm GXD hoặc

– Truy cập http://giaxaydung.edu.vn để đăng ký các khóa học nghề nghiệp.

Category Thẻ