Giới thiệu khóa học Lập Tổng mức đầu tư và tính hiệu quả dự án

1066
Đăng ngày 09/10/2017 bởi nguyentheanh

Giới thiệu khóa học Lập Tổng mức đầu tư và tính hiệu quả dự án

Khóa Học Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án xây dựng Online – Học từ xa, học trực tuyến

Bạn có thể học từ bất kì nơi nào, ngồi ở đâu, chỉ cần có máy tính và kết nối mạng. Các nội dung chính (có thể còn được biên tập và thay đổi)

Chuyên đề 1: Giới thiệu, làm quen, chuẩn bị

Đặt mục tiêu, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của khóa học
Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
Phương pháp học: Để học online hiệu quả trên gxd.edu.vn
Nguyên tắc, quy định và quy chế khóa học
Sử dụng phần mềm SnagIt chụp màn hình để viết báo cáo thu hoạch
Phần mềm LightShot để trình bày báo cáo thu hoạch
Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 1

Chuyên đề 2: Tổng mức đầu tư yếu tố quan trọng nhất để phân tích hiệu quả dự án

Khái niệm, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Tổng mức đầu tư
Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án
Bài tập xác định Tổng mức đầu tư từ file Excel dự án tương tự
Xác định TMĐT Báo cáo Kinh tế kỹ thuật trường học (dùng Suất vốn đầu tư, chỉ số giá)
Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 1
Bài thu hoạch số 1 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 2

Chuyên đề 3: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu tĩnh, cách tính trên Excel

Khái niệm về hiệu quả dự án đầu tư
Phương pháp xác định Hiệu quả đầu tư dự án
Các chỉ tiêu tĩnh Th, ROI, Tđ để phân tích hiệu quả dự án
Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
Bài thu hoạch số 2 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 3

Chuyên đề 4: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu động, cách tính trên Excel

Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)
Sử dụng Excel tính toán các chỉ tiêu động NPV, IRR, Tth…
Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 2
Bài thu hoạch số 3 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 4

Chuyên đề 5: Biểu đồ dòng tiền, xây dựng dòng tiền hiệu số thu chi

Khái niệm, vai trò của biểu đồ dòng tiền (cash flow)
Sử dụng Excel vẽ biểu đồ dòng tiền, hiểu thêm về biểu đồ dòng tiền
Kế hoạch hoạt động, dòng tiền hiệu số thu chi (dòng ngân lưu) biểu diễn trên biểu đồ dòng tiền
Bài thu hoạch số 4 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 5
Bài thu hoạch số 5 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 6: Phân tích an toàn, độ nhạy và phân tích kinh tế – xã hội

Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng
Bài thực hành sử dụng table 1 chiều trong Excel phân tích độ nhạy
Bài thực hành sử dụng table 2 chiều trong Excel phân tích độ nhạy
Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 3
Bài thu hoạch số 6 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 6

Chuyên đề 7: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt, nước đá và mì gói

Thuyết minh dự án đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư, thuyết phục người Quyết định đầu tư
Bài thực hành: File Excel dự án Sản xuất Gạch chịu nhiệt
Bài thực hành: File Excel dự án sản xuất nước đá và mì gói
Bài thu hoạch số 7 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 7

Chuyên đề 8: Dự án đầu tư Khu Công nghiệp, Nhà máy nước, hạ tầng BOT

Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Khu công nghiệp
Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Nhà máy nước ngầm
Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Hạ tầng BOT
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 8

Chuyên đề 9: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng

Tính toán phân tích: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng
Bài thực hành: File Excel đầu tư quyền khai thác hạ tầng
Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 4
Bài thu hoạch số 8 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 9

Chuyên đề 10: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp GXDbus và đầu tư mua nhà trả góp

Phân tích hiệu quả dự án: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp minibus và đầu tư mua nhà trả góp
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lắp ráp GXDBus
Dự án đầu tư mua nhà trả góp
Bài thu hoạch số 9 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Bài trắc nghiệm Excel phân tích hiệu quả dự án số 10

Chuyên đề 11: Củng cố qua các file phân tích dự án lớn

Phân tích file dự án cáp treo lên Tây Thiên (năng lực làm dự án lớn và quy mô)
Phân tích file dự án nhà máy sửa chữa tàu sử dụng hạt Nix (năng lực làm dự án lớn và quy mô)
Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 5
Bài thu hoạch số 10 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
Sát hạch các nội dung về Hiệu quả dự án

Chuyên đề 12. Thi sát hạch hoàn thành khóa học

Bài thi sát hạch kiến thức Excel phân tích hiệu quả dự án
Sát hạch các thuật ngữ tiếng Anh phân tích hiệu quả dự án
Bài thi sát hạch kiến thức Chuyên môn phân tích hiệu quả dự án

Category Thẻ