Đăng ngày 01/05/2019 bởi nguyentheanh

Kỹ sư Cầu đường Nguyễn Thanh Tuấn nhận xét về khóa học Kỹ sư QS GXD tại lễ bế giảng.

– Khóa học Kỹ sư QS GXD rất là hữu ích, em học được rất nhiều kiến thức về chuyên ngành xây dựng, đặc biệt là nắm bắt hệ thống văn bản quye phạm pháp luật.

– Trong khóa học Kỹ sư QS Các thầy chia sẻ rất nhiều các tình huống thực tế.

– Giúp em có thể giải quyết tốt công việc hàng ngày.

– Em thấy khóa học Kỹ sư QS này rất bổ ích, đem lại rất nhiều kiến thức cho các Kỹ sư xây dựng Việt Nam

– Em sẽ giới thiệu khóa học Kỹ sư QS GXD tới cho nhiều người nữa Để học hãy liên hệ ngay Ms Thu An 0974 889 500.

Để giúp các bạn quan tâm về Khóa học Kỹ sư QS GXD tôi xin chia sẻ lại nội dung khóa học:

Chương trình đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho 1 kỹ sư đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu cả các nội dung đào tạo Kỹ sư QS của nước ngoài, các nhu cầu thực tế trên công trường tại Việt Nam.

Chuyên đề 1 Văn bản, quy định, trình tự đầu tư xây dựng

+ Quy định hiện hành
+ Hệ thống văn bản
+ Trình tự đầu tư xây dựng
+ Một số khái niệm
+ Thuật ngữ tiếng Anh về pháp lý

Chuyên đề 2 Khối lượng, Dự toán xây dựng công trình

+ Gxd, T, C, TL, GTGT, HMC
+ Đơn giá, định mức, Gvl, Gnc, Gcm
+ Bản vẽ, bóc khối lượng
+Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

Chuyên đề 3 Đo bóc khối lượng thi công xây dựng

+ Văn bản, tiêu chuẩn liên quan công tác đo bóc khối lượng
+ Phương pháp đo bóc các khối lượng xây dựng công trình
+ Cách thức trình bày và những lưu ý trong đo bóc khối lượng
+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến nội dung này

Chuyên đề 4 Khối lượng, Dự thầu, đấu thầu

+ HSMT: Quy trình đấu thầu
+ HSDT: Nội dung của hồ sơ
+ Lập giá thầu
+Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến nội dung này

Chuyên đề 5 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

+ Các hình thức hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Kỹ năng soạn và chốt hợp đồng xây dựng: Hình thức hợp đồng, các giai đoạn thanh toán, hình thức thanh toán
+ Thuật ngữ tiếng Anh về hợp đồng

Chuyên đề 6 Tiến độ và Biện pháp thi công

+ Biện pháp thi công
+ Tiến độ thi công
+ Quản lý tổ đội nhân công (khoán, nhân công, chi phí thực tế, vật tư)
+ Thuật ngữ tiếng Anh về tiến độ, BPTC

Chuyên đề 7 Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, khối lượng, hồ sơ hoàn công

+ Hồ sơ chất lượng
+ Bản vẽ hoàn công
+ Nghiệm thu, bảo vệ khối lượng
+ Xử phạt vi phạm
+ Thuật ngữ tiếng Anh về hồ sơ chất lượng, hoàn công

Chuyên đề 8 Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng

+ Thanh toán khối lượng hoàn thành
+ Quyết toán hợp đồng
+ Thuật ngữ tiếng Anh về thanh quyết toán

Chuyên đề 9 TIn học xây dựng công trình bổ sung vào Khóa học Kỹ sư QS GXD

+ Làm quen Revit and BIM. Dựng hình công trình đang học từ đầu
+ Xuất khối lượng từ Revit

+ Các kinh nghiệm chia sẻ về các phần mềm ứng dụng khác

Category