Lập dự toán chi phí nhân công Construction Estimating Labor Costs for Work – tiếng Anh chuyên ngành

684
Đăng ngày 04/05/2017 bởi nguyentheanh

Lập dự toán chi phí nhân công. Construction Estimating Labor Costs for Work – tiếng Anh chuyên ngành.

Trong video này là bài tập tính toán, các bạn cần làm quen với các đơn vị tính của nước ngoài (nếu bạn đang suy nghĩ về 1 cơ hội sau này làm việc ở nước ngoài).

Bạn hãy so sánh sự khác nhau giữa: Các xác định chi phí nhân công trong dự toán công trình của Việt Nam. Cách xác định chi phí nhân công của dự toán nước ngoài.

Category Thẻ