Đăng ngày 25/04/2017 bởi nguyentheanh

Lập dự toán với giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 688/QĐ-UBND và 689/QĐ-UBND thành phố Hà Nội bằng Dự toán GXD là nội dung hướng dẫn của Video này.

Trong video này Kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn bạn cách xác định giá nhân công và xác định giá ca máy phục vụ lập dự toán. Xác định mức lương cơ sở đầu vào, trung bình của trình độ tay nghề. Các bạn học viên lớp dự toán GXD và các đồng nghiệp tham khảo.

Các bạn đang lập dự toán mời xem thêm video Xác định giá nhân công trên địa bàn TP Hà Nội theo Quyết định số 688/QĐ-UBND: http://dautuxaydung.com.vn/video/xac-dinh-gia-nhan-cong-tren-dia-ban-tp-ha-noi-theo-quyet-dinh-688qd-ubnd

Anh/em lập dự toán đều biết rằng ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Category Thẻ