Quy trình và phương pháp lập dự toán công trình Building Estimation Methods and Processes tiếng Anh chuyên ngành

624
Đăng ngày 02/05/2017 bởi nguyentheanh

Tiếng Anh chuyên ngành dự toán, xem video luyện nghe và học được phần nào chuyên môn. Học cả câu:

Learn the basic techniques of estimating a building project. This lesson was recorded at one of our classes and is now available on-line.

Học về các kỹ năng cơ bản lập dự toán công trình. Bài học này được ghi hình tại một lớp học của chúng tôi và giờ đã có khóa học online.

Quy trình và phương pháp lập dự toán công trình Building Estimation Methods and Processes

 

Category Thẻ