Đăng ngày 21/06/2017 bởi nguyentheanh

Thanh toán Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

Bạn Doãn Văn Quang tại hòm thư doanvanquang1983@gmail.com hỏi:

Công ty chúng tôi thực hiện gói thầu xây dựng công trình dân dụng quy mô nhỏ theo hình thức hợp đồng trọn gói. Theo hợp đồng công việc chi phí xây dựng lán trại để ở và điều hành thi công được tính bằng một khoản. Trong quá trình nghiệm thu công việc xây dựng lán trại để thanh toán Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải lập bản vẽ và dự toán cho công việc trên. Vậy xin hỏi nhà thầu có phải lập bản vẽ và dự toán cho công việc nêu trên không? Nếu phải lập thì được quy định tại văn bản nào?

Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề trên như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc hạng mục chi phí chung nằm trong chi phí khác trong cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng. Chi phí này được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế. Do đó việc xác định chi phí này không phải lập bản vẽ và dự toán. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Vụ Kinh tế xây dựng

Thông tư số 06/2016/TT-BXD

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

Lập và phê duyệt dự toán khi nào?

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ (%) trên không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này.

Phương pháp lập dự toán cho khoản mục chi phí này như phương pháp xác định chi phí xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này. Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước được tính theo công trình dân dụng.

Đối với trường hợp đấu thầu thì khoản mục chi phí này phải tính trong giá gói thầu.

Giới thiệu khóa học Thanh Quyết toán GXD online

Khóa học Thanh quyết toán GXD online, thực hành phần mềm Quyết toán GXD, rất nhiều nội dung chuyên môn như video nói trên. Mời các bạn truy cập: http://gxd.edu.vn để biết chi tiết khóa học.

Kênh video thanh quyết toán

http://youtube.com/thanhquyettoan

Category Thẻ