Tiếng Anh chuyên ngành dự toán Construction Cost Estimator

907
https://www.youtube.com/watch?v=Tmu91zXSIZo
Đăng ngày 28/04/2017 bởi nguyentheanh

Tiếng Anh chuyên ngành dự toán luyện nghe qua video Construction Cost Estimator.

Kích để tải file dự toán chi phí ta thấy trong video. Tải để làm gì? Xem bảng mẫu và học các từ trong đó.

Construction Cost: Chi phí xây dựng công trình. Estimator: Người lập dự toán, cán bộ dự toán.

Hi this is Josh with yourbuildingadvsior.com. Are you looking for a cost estimating tool that can help you can accurately figure the costs of your next home building project? If so, then you don’t want to miss this video.
In this video, I’m going to walk you through and then give you for free, a cost estimating tool that walks you through every line item that you may need when looking to price your next home construction project.

Chào bạn. Tôi là Josh với trang web yourbuildingadvsior.com. Có phải bạn đang tìm công cụ lập dự toán mà có thể giúp bạn phác họa chính xác chi phí của dự án xây dựng căn nhà của mình? Nếu vậy, bạn sẽ không muỗn bỏ lỡ video này đâu. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu với bạn và chia sẻ với bạn miễn phí 1 công cụ lập dự toán giúp bạn xem xét từng dòng công việc cần thực hiện khi bạn xem xét giá cả, chi phí cho dự án xây dựng nhà của mình sắp tới.

Category Thẻ