Đăng ngày 30/09/2017 bởi nguyentheanh

Ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong thiết kế và thi công

Trong video này trình bày về:

 • Giới thiệu tổng quan về BIM
 • BIM trong giai đoạn thiết kế
 • BIM trong giai đoạn sản xuất và thi công xây dựng
 • Một số ứng dụng BIM thực tế đã và đang triển khai thi công tại Việt Nam
 • Telka BIM trong công tác đào tạo, hỗ trợ của HSD tại Việt Nam

Các thách thức với các dự án xây dựng:

 • Trao đổi thông tin giữa các khâu, giai đoạn xây dựng – gián đoạn, khó khăn, thách thức lớn
 • Hồ sơ 2D – quản lý hồ sơ thiết kế rất là khó khăn
 • Quản lý các thay đổi trong thiết kế: từ lúc thiết kế đến lúc thi công có nhiều thay đổi -> quản lý là khó khăn

Thách thức với các kỹ sư kết cấu, kết cấu sư:

 • Quy mô công trình ngày càng to lớn. Phức tạp về kết cấu, phức tạp trong phối hợp
 • Xu hướng Kiến trúc: Kiến trúc sư ngày càng phức tạp, đưa ra những thiết kế đặc biệt, ghi điểm với chủ đầu tư
 • Xung đột trong quá trình thi công. Ví dụ: Hệ thống điện và kết cấu bê tông
 • Sai sót trong quá trình thi công

Một số phần mềm về BIM (ứng dụng mô hình thông tin công trình)

– BIM cho kiến trúc: Archi CAD, Revit Architect, AllPlan…
– BIM cho kết cấu: Tekla Structures, Revit Structures…
– BIM cho cơ điện: Trimble MEP, Revit MEP, CADEWA…
– BIM cho cơ sở hạ tầng: Novapoint, Civil 3D…
– BIM cho phân tích năng lượng: Ecotect, EcoDesign
– Phối hợp BIM: TeklaBIMsight, Naviswork, Solibiri
– BIM cho chi phí, dự toán, dự thầu: Dự toán GXD, Dự thầu GXD, VicoSoftware
– BIM cho quản lý tiến độ: Microsoft Project, Primavera, GXD (EVM)
– BIM cho quản lý chất lượng, thanh toán: QLCL GXDQuyết toán GXD
– BIM cho quản lý vận hành: Archibus, YouBIM…

– Website đào tạo online về BIM: http://gxd.edu.vn

Category Thẻ