Video 10 – Các thao tác lệnh ở Menu chuột phải – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016

993
Đăng ngày 24/12/2015 bởi nguyentheanh

Nội dung của video 10 – Các thao tác lệnh ở Menu chuột phải – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016, bao gồm các nội dung sau:

– Chèn dòng
– Đổi đơn vị nhanh
– Thay đổi cấp phối vữa
– Không phân tích vữa
– Tính năng bê tông thương phẩm

Tuy duy hữu ích:
“Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết”, bạn hãy Liên hệ ngay Tổng đài 1900 0147 để đăng ký mua phần mềm Đấu thầu GXD cùng trải nghiệm sử dụng phục vụ học tập, công việc. Bạn sẽ nhận được:
– Nắm bắt kịp thời hệ thống văn bản pháp lý trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
– Chuyên môn nghiệp vụ, thao tác phần mềm.
– Hệ thống diễn dàn, kênh hỗ trợ kết nối cộng đồng xây dựng.
….

Category Thẻ