Video 13 – Không phân tích vữa trong ĐGCT, cập nhật đơn giá, kết nối các bảng – Dự toán GXD 10

1171
Đăng ngày 23/12/2015 bởi nguyentheanh

Nội dung video 13 – Không phân tích vữa trong ĐGCT, cập nhật đơn giá, kết nối các bảng – Dự toán GXD 10, bao gồm:
– Không phân tích vữa trong sheet Đơn giá XD
– Cập nhật đơn giá, hao phí sau khi chỉnh sửa
– Kết nối giữa các bảng (nếu cần)
Tuy duy hữu ích:
“Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết”, bạn hãy Liên hệ ngay Tổng đài 1900 0147 để đăng ký mua phần mềm Dự toán GXD cùng trải nghiệm sử dụng phục vụ học tập, công việc. Bạn sẽ nhận được:
– Nắm bắt kịp thời hệ thống văn bản pháp lý trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
– Chuyên môn nghiệp vụ, thao tác phần mềm.
– Hệ thống diễn dàn, kênh hỗ trợ kết nối cộng đồng xây dựng.
….

Category Thẻ