Video 18 – Quy trình lập BBNT chất lượng – Chỉnh sửa tần suất lấy mẫu – PM QLCL GXD

1422
Đăng ngày 24/12/2015 bởi Thanh Tung

UntitledNội dung video:

  • Chỉnh sửa tần suất lấy mẫu vật liệu

+ Mời các bạn tham gia khóa học lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu – Sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD tại Cty Giá Xây Dựng. Đăng ký khóa học với Thanh Tùng 0983 039 743
+ Để mua phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD mời bạn truy cập và đặt hàng tại web http://phanmem.giaxaydung.vn hoặc  Mr Thanh Tùng 0983 039 743 email: ThanhTung@giaxaydung.com
+ Xem thêm các bài về nghiệm thu, thanh toán tại web http://nghiemthuthanhtoan.com
+ Bản dùng thử phần mềm 3 tháng, không giới hạn đầu việc kèm giáo trình http://giaxaydung.vn/threads/phan-mem…

Category