Video 19 – Xác định giá dự thầu cho hợp đồng trọn gói – Phần mềm Dự thầu GXD

1928
Đăng ngày 03/02/2016 bởi nguyentheanh

Video 19 – Xác định giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá trọn gói – hướng dẫn thao tác thực hành với Phần mềm Đấu thầu GXD 2016 và các phiên bản Dự thầu GXD 2017 trở đi.

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.

Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

  • Bạn cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các phần mềm hãy gọi số 1900 0147 để được hỗ trợ kịp thời nhất!
  • Đăng ký khóa học tại web: http://giaxaydung.edu.vn
  • Tìm hiểu và đặt mua phần mềm tại: http://phanmem.giaxaydung.vn
  • Bạn muốn đăng ký khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ Ms 0985 099 938

Lưu ý: Từ năm 2017 phần mềm Đấu thầu GXD 2016 đổi tên trở lại thành phần mềm Dự thầu GXD. Phần mềm Đấu thầu GXD chuyển sang chức năng lập hồ sơ mời thầu.

Category Thẻ