Video 4 – Xử lý tình huống tải dữ liệu – Dự toán GXD 10

1313
Đăng ngày 14/01/2016 bởi nguyentheanh

Trong Video 4 – Xử lý tình huống tải dữ liệu – Dự toán GXD 10, hướng dẫn xử lý khi tải dữ liệu các phần mềm của GXD báo lỗi.
Cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ Trần Linh GXD:098 281 2793 để được hỗ trợ kịp thời nhất!

Category Thẻ