Video 8 – Xác định giá nhân công, giá ca máy – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016

1142
Đăng ngày 24/12/2015 bởi nguyentheanh

Nội dung của video 8 – Xác định giá nhân công, giá ca máy – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016, nội dung bao gồm:

  • Nhân công

+ Nhập đầu vào tại sheet Ts

+ Thao tác lệnh

+ Giới thiệu bảng tính theo thông tư số 01/2015

+ Giới thiệu kết nối bảng tính nhân công với bảng vật tư khi tính toán xong

  • Máy thi công

+ Nhập đầu vào tại sheet Ts

+ Tùy chọn tính theo 3 cách: Trực tiếp, đơn giản, bù chi phí nhiên liệu, năng lượng => thao tác lệnh đi kèm => Kết quả nhận được => Giới thiệu kết nối bảng giá ca máy với bảng vật tư khi tính toán xong

Tư duy hữu ích:
“Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu bạn không thay đổi con đường”, thay đổi để tiếp cận những công cụ làm việc mới, kiến thức mới.
Đừng bỏ lỡ cơ hội hãy Liên hệ ngay Tổng đài 1900 0147 để đăng ký mua phần mềm và đăng ký các lớp học nghiệp vụ xây dựng do Giá Xây dựng tổ chức

Category Thẻ