Video 8 – Xử lý tình huống với file cài đặt GXDSoft | Dự toán GXD 10

1077
Đăng ngày 25/01/2016 bởi nguyentheanh

Với các phần mềm GXD bạn chỉ cần 1 file GXDsoft.exe duy nhất đề cải đặt, khi cài đặt bạn chọn phần mềm bạn mua từ danh sách để cài.
Trong Video 8 này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý khi cài đặt bất kỳ phần mềm GXD nào, chẳng hạn phần mềm Dự toán GXD bằng bộ cài phần mềm GXDSoft.exe
Cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để được thông tin kịp thời nhất!

Category Thẻ