Đăng ngày 16/09/2017 bởi nguyentheanh

Video giới thiệu khóa học đào tạo kỹ sư Quantity Surveyor – kỹ sư QS

Khóa học Quantity Surveyor đào tạo Kỹ sư QS tại Công ty CP Giá Xây Dựng.

Chương trình do tác giả admin diễn đàn http://giaxaydung.vn Nguyễn Thế Anh chủ trì biên soạn.

Khởi công biên soạn vào tháng 09/2017. Khóa học đào tạo Kỹ sư QS đặt mục tiêu đào tạo các kỹ sư có năng lực cao. Đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tế tại các doanh nghiệp, hiện trường, công trường. Lương cao, được ưa chuộng tuyển dụng.

Nhiều người hay gọi là Kỹ sư khối lượng tại hiện trường – Kỹ sư Quantity Surveyor. Công việc chủ yếu của Kỹ sư QS 1 số cty như sau:

1.Cập nhật thường xuyên các báo cáo giám sát của kỹ sư hiện trường

2. Tính toán, đối soát, so sánh khối lượng giữa:

  • Báo cáo xác nhận khối lượng thực hiện tại hiện trường với khối lượng theo thiết kế và
  • Khối lượng theo Báo cáo kết quả thí nghiệm.

Công tác tính toán này là thường xuyên và liên tục trong quá trình thực hiện DA. Đây là công tác chính của Kỹ s QS. Đó là vì sao nhiều khi các sếp hay gọi Kỹ sư khối lượng, Kỹ sư đo bóc khối lượng.

3. Phản ánh kịp thời kết quả tính toán cho người có thẩm quyền khi thấy:

  • Có sự khác biệt lớn về khối lượng thực tế và thiết kế. Đối chiếu với kết quả tính toán theo thí nghiệm (nếu đã có kết quả thí nghiệm) để tìm ra nguyên nhân sai khác.
  • Theo các chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng hay kết thúc hạng mục công việc. (quy định riêng đói với từng dự án).

4. Tập hợp các văn bản pháp lý có liên quan. Điều kiện thanh toán và tổng hợp khối lượng. Áp giá để tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu theo quy định của dự án

5. Kiểm tra hiện trường đột xuất

6. Làm các thủ tục về bù giá (nếu có)

7. Tổng hợp khối lượng thực hiện. Căn cứ vào các điều kiện chung, điều kiện riêng của dự án. Đệ trình, chốt khối lượng hoàn công, quyết toán công trình

 

Category Thẻ