Video học dự toán online, học quản lý dự án. Bài 1 Dự án đầu tư xây dựng

737
Đăng ngày 12/05/2017 bởi nguyentheanh

Video học dự toán online, học quản lý dự án. Bài 1 Tìm hiểu về dự án đầu tư xây dựng

– Video học dự toán online thầy Nguyễn Thế Anh giảng về khái niệm về dự án đầu tư xây dựng. Tìm hiểu mối liên hệ giữa dự toán xây dựng công trình với dự án đầu tư xây dựng.
– Học dự toán Online cho phép bạn học từ xa. Học trên công trường hay trong văn phòng. Học dù bạn ở Hà Nội, tp Hồ Chí Minh hay bất kỳ địa phương nào.

– Bạn có thể học Dự toán Online từ bất kỳ đâu với SmartPhone, Laptop hay PC. SmartPhone để xem các video học dự toán, bài giảng dự toán, Laptop hay PC để làm các bài tập trắc nghiệm, bài kiểm tra tăng cường kiến thức.
– Các bạn chuẩn bị học Đo bóc khối lượng, lập dự toán tại GXD cũng nên xem trước để khi đi học tiếp thu bài cho tốt hơn.

Khoản 15, Điều 3, Luật Xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Category Thẻ