Video Hướng dẫn cài phần mềm Quyết toán GXD, Khóa học Thanh quyết toán GXD

1217
Đăng ngày 21/12/2015 bởi nguyentheanh

Video Hướng dẫn cài phần mềm Quyết toán GXD thực hành theo Khóa học Thanh quyết toán GXD

Hướng dẫn cài trong video này:

– Cách tải và cài phần mềm Thanh Quyết toán GXD (lưu ý là có thể phiên bản mới hơn có thể cách cài phần mềm sẽ cải tiến khác đi so với video này)
– Giới thiệu qua menu lệnh trên phần mềm Quyết toán GXD
– Giới thiệu danh mục phím tắt Excel cần thiết khi sử dụng Quyết toán GXD

Hiện tại chỉ tại GXD có lớp Thanh quyết toán GXD

  • Sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để thực hành rất trực quan.
  • Thực hành bài tập với số liệu hợp đồng, khối lượng hoàn thành cụ thể
  • Không chỉ là nghe các Nghị định, Thông tư để biết mà vẫn không làm được. Rất khó hiểu, trừu tượng và mơ hồ
  • Bạn kích vào đây để xem kênh video Thanh Quyết toán GXD. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các video dạy bạn làm hồ sơ Thanh Quyết toán GXD. Sở hữu phần mềm Quyết toán GXD bạn sẽ có lợi thế là có các video để mà tham khảo, mà học tập.

Đăng ký học lớp Thanh Quyết toán GXD mời liên hệ:

Category Thẻ