Video so sánh làm thanh quyết toán khác với lập dự toán như thế nào?

1223
Đăng ngày 14/05/2017 bởi nguyentheanh

Video so sánh làm thanh quyết toán khác với lập dự toán như nào?

So sánh làm Thanh Quyết toán khác với lập Dự toán như thế nào?

Văn bản quy định

  • Thanh quyết toán theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC, Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
  • Dự toán theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Biểu mẫu

  • Các biểu mẫu Thanh quyết toán theo Thông tư 08/2016/TT-BTC.
  • Các biểu mẫu theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng

  • Dự toán: Sử dụng chỉ số giá do địa phương công bố để tính dự phòng phí (đọc ngay trong quyết định công bố là thấy)
  • Thanh Quyết toán: Phải xác định chỉ số giá công trình, gói thầu phù hợp với điều kiện cụ thể và thỏa thuận trong hợp đồng. Không dùng chỉ số giá địa phương của công bố.

Đối tượng sử dụng

  • Thanh quyết toán sử dụng phần mềm Thanh Quyết toán GXD mới chuyên nghiệp. Đối tượng sử dụng là: Nhà thầu, Chủ đầu tư
  • Dự toán sử dụng phần mềm Dự toán GXD chuyên nghiệp cho Tư vấn thiết kế, lập dự toán và Chủ đầu tư, cơ quan thẩm định/thẩm tra dự toán

Thay đổi tư duy đột phá:

Sử dụng phần mềm dự toán hoặc Excel để làm thanh quyết toán quá mất thời gian, mất công sức, tốn nhân lực (tốt nhiều tiền trả lương) cho các công ty.

✨ Nếu bạn là nhân viên hãy tư vấn cho sếp đầu tư mua phần mềm Quyết toán GXD. Đăng ký khóa học Thanh quyết toán GXD (nếu bạn mới được giao nhiệm vụ). Để thực hiện công việc cho chuyên nghiệp, làm việc thuận lợi, thanh toán được sản lượng hoàn thành đưa về cho công ty nhanh chóng.

✨ Nếu bạn là sếp, hãy tư duy đầu tư, bạn sẽ giảm được nhiều tiền trả lương nhân viên mà kết quả hồ sơ thanh quyết toán sẽ ngon lành hơn.

 

Category Thẻ