Video về Trình tự đầu tư xây dựng Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng

919
Đăng ngày 29/05/2017 bởi nguyentheanh

Video bài giảng về Trình tự đầu tư xây dựng Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng

Trình tự đầu tư xây dựng.
Các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng.
Dự toán xây dựng lập ở công đoạn nào?
Anh/em sử dụng Dự toán GXD học nào. Tiếp sức ko ngừng nghỉ thì phải Tiến bộ vượt trội chứ!
Link video: https://youtu.be/mjkEcARXs_s
Category