Đăng ngày 06/12/2017 bởi nguyentheanh

Video Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập BC KTKT theo QĐ 79/QĐ-BXD

Hướng dẫn chi tiết Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật BCKTKT. Sử dụng Dự toán GXD Chi tiết thực hành tính toán. Theo Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí Quản lý dự án và chi phí tư vấn.

Quyết định số 79/QĐ-BXD năm 2017 thay thế cho Quyết định số 957/QĐ-BXD năm 2009. Có nhiều điểm mới có thể bạn chưa biết, nếu không xem video bài giảng có thể bạn sẽ tính sai.

Các bạn tham khảo phương pháp, cách lập luận, tìm tòi căn cứ áp dụng thôi. Còn có thể có những tiểu tiết sai sót thì bỏ qua. Bởi công trình của bạn chẳng giống trong video. Thoát vấn đề đi, nhặt lấy những cái lớn, đừng sa đà tiểu tiết mất thời gian.

Category