Xác định giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định – Phần mềm Đấu thầu GXD – Video 20

1972
Đăng ngày 03/02/2017 bởi nguyentheanh

Video 20 – Hướng dẫn xác định giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định – Phần mềm Dự thầu GXD, bao gồm:

  • Hướng dẫn thao tác lệnh tính giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thực hành xác định giá dự thầu trên phần mềm Dự thầu GXD.

Cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ Ms Thu An: 0985 099 938 để sở hữu phần mềm bản quyền, liên hệ số 1900 0147 để được hỗ trợ kịp thời nhất!

Phần mềm dự thầu đã đổi tên từ Dự thầu GXD thành Đấu thầu GXD và năm 2017 đã đổi trở lại thành phần mềm Dự thầu GXD.

Category Thẻ