Xác định giá nhân công theo Quyết định số 1919/QĐ_UBND và 1996/QĐ_UBND Quảng Ninh

1009
Đăng ngày 24/04/2017 bởi nguyentheanh

Xác định giá nhân công theo Quyết định số 1919/QĐ_UBND và 1996/QĐ_UBND Quảng Ninh. Bảng lương nhân công tương ứng với từng bậc thợ và 6 khu vực.

Trong video cũng hướng dẫn cách Tải file dữ liệu công bố giá trong đó có giá nhân công và cách tra giá nhân công tự động trong phần mềm Dự toán GXD.

Chọn và tra giá nhân công đưa vào bảng tính trong phần mềm Dự toán GXD.

Category Thẻ