DAUTUXAYDUNG.COM.VN Là website thuộc Viện Đào Tạo ESC là Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động  được sự cho phép  Cục An toàn lao động tổ chức Đào tạo lĩnh vực đào tạo  Huấn luyện An toàn lao động, cấp chứng chỉ an toàn lao động cho nhóm 1 như sau:

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016.

huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

1. Đối tượng huấn luyện

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ

- Phục trách bộ phân sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ

- Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ

2. Thời gian huấn luyện: 16h.

3. Nội dung

- Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở.

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

4. Thủ tục

- Học viên cần cung cấp: 02 ảnh 3x4, CMTND photo

5. Địa điểm

- Tại công trường/nhà máy của quý công ty.

- Tại địa điểm của Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tổ chức.

6. Kinh phí

- Liên hệ trực tiếp để có mức giá ưu đãi nhất: 0915500911

7. Thông tin liên hệ

VP Hà Nội: Toà nhà rainbow, Tây linh đàm, hoàng liệt, hoàng mai , Hà nội
Điện thoại: 0915500911
Email: dautuxaydung.esc@gmail.com
website: https://dautuxaydung.com.vn/

Admin