học quản lý dự toán dự án đầu tư xây dựng online

Video học dự toán online thầy Nguyễn Thế Anh giảng cho bạn khái niệm về dự án đầu tư xây dựng. Mối liên hệ giữa dự toán xây dựng với dự án đầu tư xây dựng

01-12-2019 |

Tự động khắc phục lỗi cài đặt phần mềm GXD

Tự động khắc phục lỗi cài đặt phần mềm GXD, bao gồm: Hướng dẫn bạn cài bổ sung thêm 1 số file thư viện dành cho office trong máy tính để khắc phục nếu gặp lỗi khi cài và chạy phần mềm GXD

01-12-2019 |

Phần mềm Dự toán GXD 10 – phần mềm tốt nhất để lập dự toán, học dự toán

Video này giới thiệu Phần mềm Dự toán GXD 10 – phần mềm tốt nhất để lập dự toán, học dự toán. Đầu tư phần mềm dự toán

01-12-2019 |

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm Dự toán GXD 10

Nội dung của video 1 – Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm Dự toán GXD 10, bao gồm: – Hướng dẫn tải bộ cài chung GXDSoft cho tất cả các phần mềm của GXD. – Hướng dẫn kích hoạt phần mềm Dự toán GXD bằng cách nhập mail trực tiếp

01-12-2019 |
Hotline: 0915500911