Luật và Nghị định về an toàn vệ sinh, lao động

Dưới đây là những văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Luật, Bộ luật 1. Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động. Tải văn bản tại đây. 2. Luật số 84/2015/QH13: Luật an toàn vệ sinh, lao động. Tải văn bản tại

24-10-2019 |

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm

1. Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tải văn bản tại đây. 2. Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, n

24-10-2019 |

Thông tư về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định. Thông tư do Bộ hay cơ quan ngang Bộ ban hành, thường do Bộ trưởng hay chủ tịch ký. Ngoài ra, thông.

24-10-2019 |

Các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn...

24-10-2019 |

Chi tiết Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng côn

24-10-2019 |

Cục Hóa chất ban hành Công văn 1372/HC-VP

Ngày 08/12/2017, Cục Hóa chất ban hành Công văn 1372/HC-VP để trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.​​​  Số hiệu  1372/HC-VP  Nơi ban hành:  Cục Hóa chất  Ngày ban hành  08/12/2017  Ngày công

24-10-2019 |

Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT

Ngày 28/12/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017. Theo đó, 19 biểu mẫu sử dụng trong hoạt động lĩnh vực hóa chất đã được ban hành bao gồm: – 07 b

24-10-2019 |

Bộ Y tế ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT

Bộ Y tế ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cấp một số loại giấy chứng (GCN) nhận hưởng chế độ...

24-10-2019 |
Hotline: 0915500911